Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Υπολογισμός Σύνταξης και Επιδομάτων

Επιλέξτε το φύλο του ατόμου για το οποίο θα γίνουν οι υπολογισμοί:

Παρακολουθήστε το βοηθητικό βίντεο για τη σωστή συμπλήρωση των πιο κάτω

Σημείωση: Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιείστε τελεία και όχι κόμμα.

Σύνολο Σύνταξης

Σημείωση: Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιείστε τελεία και όχι κόμμα.

Σύνολο Επιδόματος (εβδομαδιαίο)