Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Σκοπός του Νόμου είναι η προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών στον τομέα της εργασίας.   Συγκεκριμένα ο Νόμος:

Ο νόμος απαγορεύει:

 • Οποιαδήποτε μορφή διάκρισης λόγω φύλου, είτε άμεσης είτε έμμεσης, σ’ ότι αφορά:
  • την πρόσβαση στην απασχόληση (συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης σε ελεύθερα επαγγέλματα)
  • τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης ή εργασίας (συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής ανέλιξης),
  • τους όρους και τις προϋποθέσεις απόλυσης,
  • τον επαγγελματικό προσανατολισμό,
  • την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Διασφαλίζει τη δυνατότητα υιοθέτησης θετικών δράσεων, με στόχο την πλήρη και ουσιαστική ισότητα των φύλων στα πιο πάνω θέματα.
 • Προστατεύει από σεξουαλική παρενόχληση (η οποία σε περίπτωση που τεκμαίρεται το βάρος της απόδειξης το έχει ο θύτης και όχι το θύμα).
 • Προστατεύει τις γυναίκες από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση δυσμενή μεταχείριση λόγω εγκυμοσύνης, τοκετού, γαλουχίας, μητρότητας ή ασθενείας που οφείλεται στην εγκυμοσύνη ή τον τοκετό.