Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

iatrofarmakeftiki
ΤΑΜΕΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΔΕΟΚ λειτουργεί δικό της Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για την κάλυψη των αναγκών των μελών της.
Μέλη του Ταμείου μπορούν να γίνουν όλα τα μέλη των συντεχνιών της ΔΕΟΚ, εργατοϋπάλληλοι μέλη άλλων Εργατικών Ομοσπονδιών, ανοργάνωτοι εργάτες και αυτοεργοδοτούμενοι που δεν απασχολούν άλλο προσωπικό.
Τα μέλη των Συντεχνιών της ΔΕΟΚ γίνονται αυτοδικαίως μέλη του Ταμείου και έχουν όλα τα ωφελήματα που παρέχει το Ταμείο εφόσον έχουν τακτοποιημένη την συνεισφορά τους στο Ταμείο όπως καθορίζουν οι εκάστοτε συμβάσεις.
Όλοι οι άλλοι για να γίνουν μέλη πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς την Διαχειριστική Επιτροπή που δικαιούται είτε να εγκρίνει είτε να απορρίψει την αίτησή τους.

Στα ωφελήματα του Ταμείου μετέχουν τα μέλη και τα εξαρτώμενά τους.

Ιατρική εξέταση:

Το μέλος και οι εξαρτώμενοι του μπορούν να επισκεφθούν οποιονδήποτε ιατρό από τους αναφερόμενους στο κατάλογο και να τύχουν ιατρικής εξέτασης αφού προσκομίσουν στον ιατρό ειδικό διατακτικό.

Φάρμακα:

Φάρμακα παραχωρούνται μόνο από τα φαρμακεία της ΔΕΟΚ ή από τα εκάστοτε συμβαλλόμενα με το ταμείο φάρμακα κατόπιν συνταγής ιατρού.

Το μέλος δικαιούται για κάθε συνταγή έκπτωση 40%.

Περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις και προσφέρονται καθορισμένες εκπτώσεις για τις ακόλουθες εργαστηριακές ή ιατρικές εξετάσεις και περίθαλψη.

  • Ακτινογραφίες, αναλύσεις, καρδιογραφήματα, υπέρηχοι.
  • Χειρουργικές επεμβάσεις.
  • Γυναικολογική περίθαλψη.
  • Δοκιμασία κόπωσης, γενικές αναλύσεις DOPPLER, υπερηχοκαρδιογραφήματα.
  • Αξονική τομογραφία, μαγνητοσκόπηση, αρθροσκόπηση.
  • Οδοντιατρική περίθαλψη.