Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Καταβάλλεται σε πρόσωπο που:

  • Συμπλήρωσε την ηλικία των 65 χρόνων και δε δικαιούται σε σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή από οποιαδήποτε πηγή το ύψος της οποίας είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού της κοινωνικής σύνταξης (€391,85).
  • Ικανοποιεί τις προϋποθέσεις διαμονής στην Κύπρο, οι οποίες είναι:
    • νόμιμη διαμονή στην Κύπρο για συνολική περίοδο 20 τουλάχιστον χρόνων από την ημερομηνία από την οποία ο αιτητής συμπλήρωσε την ηλικία των 40 χρόνων.
    •  νόμιμη διαμονή στην Κύπρο για συνολική περίοδο 35 χρόνων από την ημερομηνία από την οποία ο αιτητής συμπλήρωσε την ηλικία των 18 χρόνων.