Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

tmimata
ΤΜΗΜΑΤΑ

KIKEA LOGO

 

 

Το Κυπριακό Ινστιτούτο Κατάρτισης/Εκπαίδευσης και Απασχόλησης - ΔΕΟΚ (ΚΙΚΕΑ-ΔΕΟΚ) ιδρύθηκε το 2007 από τη ΔΕΟΚ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που οδηγούν σε μια σωστή και αποτελεσματική αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, καθώς και την έρευνα και τη μελέτη σε εργατικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Το KIKEA λειτουργεί αυτόνομα, αλλά πάντα υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της ΔΕΟΚ και αποτελείται από τη δική του εκπαιδευτική και ερευνητική ομάδα. Σε πολλές περιπτώσεις το KIKEA συνεργάζεται και με εξωτερικούς συμβούλους έτσι ώστε να παραχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Από το 2010 είναι πλήρες μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου ΕΖΑ (Ευρωπαϊκό Κέντρο για Θέματα Εργαζομένων) που σκοπό έχει να προωθεί τον κοινωνικό διάλογο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη συζήτηση των κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα οι στόχοι του KIKEA είναι:

  • Η έρευνα και η μελέτη της θεωρίας και της πρακτικής, διεθνής και εγχώρια αγορά εργασίας, κοινωνία και οικονομία, εργασιακές σχέσεις και κοινωνικά θέματα.
  • Η ανάπτυξη και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στην κυπριακή και στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
  • Η μελέτη και η προώθηση θεμάτων ισότητας και ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας.
  • Διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις για κοινωνικοοικονομικά και εργασιακά θέματα.
  • Η εκλαΐκευση και η διαφώτιση σε θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη.
  • Η μελέτη των εργασιακών σχέσεων και η πρόοδος της οικονομίας σε ειδικούς τομείς, καθώς και ειδικά θέματα που αναδεικνύονται από τα μέλη του.

Για την επίτευξη των πιο πάνω, το KIKEA διοργανώνει έρευνες και μελέτες για θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη ή τους οργανισμούς που είναι συνδεδεμένοι με τα μέλη. Επίσης διοργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και διαλέξεις σχετικά με την οικονομία, την εργασία και θέματα γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για συνδικαλιστική στελέχη και μέλη άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών, πολιτικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών οργανώσεων και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων.